Woningbouw.

Meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo.

Een betaalbare woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. De eigen woning mag daarom geen melkkoe worden door hoge belastingen, huren moeten omlaag door meer aanbod en de overheid moet doorstroom stimuleren in de sociale huur. Hier hoort ook een rechtvaardige woningmarkt bij waarin starters een eerlijke kans krijgen. En meer regie door de landelijke overheid bij eerlijke verdeling van schaarse ruimte tussen woningbouw, wegenbouw en landbouw.

Daarom zet ik mij in voor meer (betaalbare) woningen in Twente in een hoog tempo.

 • null
  meer woningbouw. De prioriteit komt te liggen bij betaalbare koop- en huurwoningen voor middeninkomens. Ook komt er extra aandacht voor seniorenwoningen.
 • null
  meer bouwlocaties. Stimuleren van gemeenten om meer bouwgrond beschikbaar te stellen.
 • null
  meer geld uit het gemeentefonds voor gemeenten die meer woningen bouwen, zodat zij kunnen zorgen voor bijbehorende voorzieningen en infrastructuur, en er een bonus op bouwen ontstaat.
 • null
  ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar woningen. tegengaan van leegstand en verkrotting.