Vrijetijdseconomie.

Blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente.

Twente is mooi! Het werk- en leefklimaat onderscheidt zich positief van bijvoorbeeld de Randstad. De aandacht voor elkaar en de verbinding met de natuur die in Twente zo gewoon is, herken je in de bedrijfscultuur en de kwaliteit van Twentse producten en diensten. Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt voor 2030 een groei van minimaal 50% internationale bezoekers en 27% nationale bezoekers. Dat zijn dus kansen. Daarom is het belang van een vitale vrijetijdssector groot want het draagt die bij aan de kwaliteit van het Twentsleefklimaat en daarmee aan de ontwikkeling van de regionale economie.

Daarom zet ik mij in voor de vrije tijdseconomie in Twente. We moeten blijven investeren in Toerisme en Recreatie want een sterke toeristische sector draagt bij aan ontspanning en welvaart voor Twente.

 • null
  positieve positionering. Sympathie en waardering voor het merk Twente is een belangrijke voorwaarde voor het vestigingsklimaat van bedrijven en talenten.
 • null
  het op peil houden van het voorzieningenniveau. Toeristen en bezoekers geven dynamiek en sfeer. Het aantrekken ervan is belangrijk voor het behoud van het lokale voorzieningenniveau.
 • null
  de werkgelegenheid. Vooral voor Mbo’ers, omscholers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anders dan in andere sectoren zijn de banen in de toeristische sector lokaal gebonden en niet verplaatsbaar naar het westen of buitenland.
 • null
  verbindende kracht. De sector Toerisme en Recreatie staat nooit alleen. Hij overstijgt en verbindt meerdere sectoren. Dankzij die verbindende kracht ontstaan veel crosssectorale initiatieven.