Trots zijn op ons Twente! Dat mogen we wat mij betreft best wat meer laten zien. Ik ben er in ieder geval trots op dat ik uit Twente kom.

Als je naar de geschiedenis van Twente kijkt, zie je dat we van oudsher sterk zijn in techniek. Twente kende een florerende textiel- en staalindustrie. Ondernemen en technologisch innoveren zit in het DNA van Twente. Dit zie je nu nog steeds terug in het mkb en de industrie in Twente.
De afgelopen jaren hebben we in Twente volop geïnvesteerd in vakmanschap, kennis en technologie. De kennisinstellingen en bedrijven in Twente blinken uit in het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van technologische innovaties uit de regio. Technologie zorgt voor werk en welvaart in onze regio. Denk hierbij aan nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg, mobiliteit of (digitale) veiligheid, techniek speelt steeds een essentiële rol.

In Twente staan we ook voor rentmeesterschap. Hiermee geven we invulling aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dat het in Twente ook prettig wonen, werken en recreëren is, hoeven we niemand te vertellen. En een prachtige eigenschap van de Twentenaren is dat men elkaar helpt waar het nodig is: op z’n Twents noemen we dat ‘noaberschap’. Uitdagingen worden samen opgepakt.
De economische kracht van Twente is dat de lijntjes in Twente tussen ondernemers, overheid en onderwijs kort zijn. Hierdoor zijn we wendbaar en innovatief.

Dit mooie en sterke Twente moeten we doorgeven aan de volgende generatie zodat zij ook een leven in een groen en economisch sterk Twente kunnen opbouwen. Dit Twente verdient dan ook een intensieve belangenbehartiging en een goede vertegenwoordiging in het landsbestuur. Daar wil ik mij hard voor maken en heb mij daarom verkiesbaar gesteld als kandidaat voor de Tweede Kamer.