Begin van dit jaar tweette ik nog:
Op school begint de toekomt voor iedere jonge Nederlander. De basis van onze economie.

en

In een globaliserende wereld met toenemende concurrentie is kennis de kurk waarop de Nederlandse economie drijft.

Door het uitbreken van het coronavirus staat de wereld op z’n kop. Mensen worden ziek, mensen overlijden. Ook voor de economie is het een zware tijd. Scholen zijn gesloten en er wordt veel verwacht van ouders door thuisonderwijs te geven. Het vraagt veel van studenten, leerlingen, ouders en docenten.

Het geeft anderzijds ook de gelegenheid voor de scholen hun onderwijs voor nu en voor in de toekomst kunnen inrichten. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we blijven investeren in goed onderwijs: de basis van de economie, de vakmensen, de talenten.

Achter de schermen zijn we (onderwijs, bedrijfsleven, overheid) in Twente nog volop bezig met een strategische arbeidsmarkagenda om de vraagzijde arbeidsmarkt en de aanbodszijde arbeidsmarkt, voor waar dit nu mogelijk is, in kaart te brengen. Op welke manier we de ontwikkeling van talent in het bredere ecosysteem kunnen inzetten. In een tijd waarin we voor grote uitdagingen staan, zijn juist onze talenten erg belangrijk voor de Nederlandse economie.

We moeten met elkaar de handen ineen slaan dat de huidige studenten niet een verloren generatie wordt. Door een vroegtijdige adequate aanpak van de problematieken kan veel onheil voorkomen worden. Dit vereist een optimale samenwerking tussen onderwijs, overheden en ondernemingen om het juiste maatwerk te organiseren.

Laten we samen blijven investeren in talent voor de toekomst!