Energietransitie.

Met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak.

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt wel om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers, en er moet altijd elektriciteit zijn. Door de Regionale Energie Transitie zijn Twentse deskundigen bang dat de landelijke strategie van duurzame energie leidt tot verloedering van het landschap. Om te voorkomen dat straks geen plek in Twente meer is waar je géén windmolens boven alles ziet uittorenen of velden vol met zonnepanelen ziet is meer regie nodig.

Daarom zet ik mij in voor een energietransitie met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak.

  • null
    een energietransitie met gezond verstand: alleen zonneparken en windmolens in ons Twentse landschap bij voldoende draagvlak
  • null
    inwoners van Twente betrekken bij de plannen voor wind- en zonneparken