Bereikbaarheid.

Een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water.

Een goede infrastructuur is nodig om op tijd op het werk, bij familie of een andere bestemming te komen. En voor de economische groei van Twente is een optimale goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor talent en bedrijven. Twente is een logistieke hub. De multimodale bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht én de ideale ligging nabij de belangrijkste verkeersaders van Europa, maakt een optimale logistieke doorstroming van goederen mogelijk. Blijvende investeringen in onze infrastructuur zijn dus van groot belang.

Daarom zet ik mij in voor een betere bereikbaarheid van en in de regio: via (snel)wegen, spoor en water.

 • null
  de verbetering van de doorstroming op het wegvak A1 – A35 (knooppunten Azelo / Buren)
 • null
  de verbetering van de doorstroming op de N35 en het vasthouden aan het einddoel voor de N35 richting Zwolle: volledig 2x 2 rijbanen
 • null
  een snelle verbinding tussen Twente en Amsterdam (eventueel als onderdeel van de huidige Berlijn-lijn)
 • null
  het realiseren van dubbelspoor en volledige elektrificatie van de lijn Münster- Enschede naar Zwolle
 • null
  het vinden van een goede oplossing voor het goederenvervoer over spoor
 • null
  goede bevaarbaarheid van het Twentekanaal voor grote vrachtschepen